Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" 2018 Er som følger

Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" for 2022.

Leder:                                 Gudrun Hagalinsdottir

Nestleder:                           Agnar Hansen

Kasserer:                             Marit Løvhaug

Sekretær:                            Solveig Brennvik

Styremedlem:                      Rune Johansen

Gudrun Hagalinsdottir

Lederl

Mobil 95938301

Agnar Hansen

Nestleder /kasserer


Mobil: 48006024

Solveig Brennvik

Sekretær:    Solveig Brennvik

Rune Johansen


Styremedlem

Mobil: 90 15 41 84

e-post:
Rune Johansen

Paul Barch

Styremedlem


Mobil:

e-post:

Marit Løvhaug

Varamedlem

Mobil: 

e-post:

Henrietta Hansen

Varamedlem

Mobil: 47290869

e-post:

Astrid Kristensen

Varamedlem

Du kan skrive telefonnummer, e-postadresser osv. her. Det er en egen boks nedenfor for e-postadresser.