Booking

Priser for utleie:

Dagsbesøk:                                                                     Kr.     50,- pr voksen

Døgnleie pr. seng  for ikke medlemmer:                           Kr.   350,-

Døgnleie pr. seng for barn 12 - 18 år og medlemmer:        Kr.   200,-


Barn under 12 år                                                              Gratis

Spesielle arrangement:                                                    Etter avtale

Aldersgrense for leie av Flatøy fyr:                                  18 år

Ved og gass er inkludert i leien

For bestilling av overnatting kontakt:

Leder, Gudrun Hagalinsdottir

Mobil:   +47 95938301
E.post:  ghagalinsdottir@gmail.com

Båttransport ut til Flatøy Fyr må ordnes selv av den som leier fyret.Skriv inn meldingen din her. Fyll ut skjemaet: