Blogg

Venner av Flatøy fyr fikk i april byggetillatelse til å bygge opp igjen naustet på Flatøya, og 19. mai startet arbeidet med forskaling av grunn-muren. Harald Kristiansen og Eivind Karlsen fikk utover nødvendige materialer og fikk nesten ferdig forskalingen. Resten av arbeidet må ferdiggjøres snarest, slik at Ronny Brunes kan starte på byggingen av naustet i juni.

I tillegg var Trygve Kristensen og Roald Andreassen med og malte dele av maskinhuset. Her gjenstår også noe arbeid, vi håper på like fint vær som det var den dagen, slik at vi kan få malt de siste veggene også. Da blir fyret å skinne som en edelstein for de som kommer dit eller reiser forbi!!