Booking

Priser for utleie:

Dagsbesøk:                                                                   Kr.     50 pr voksen

Døgnleie pr. seng  for ikke medlemmer:                           Kr.   300

Døgnleie pr. seng for barn 4 - 12 år og medlemmer:          Kr.   100

Døgnleie for familie med familiemedlemskap:                   Kr.   350

Dagutleie kommersiell bruk/catering:                              Kr. 500 + kr. 50 per pers. 

Spesielle arrangement:                                                  Etter avtale    

Styremedlemmer  for Venner av Flatøy Fyr:                      Gratis

Aldersgrense for leie av Flatøy fyr:                                  18 år

 

Ved kan kjøpes for kr. 100 pr sekk

For bestilling av overnatting kontakt:
Leder, Gudrun Hagalinsdottir
Mobil:   +47 95938301
E.post:  ghagalinsdottir@gmail.com

For bestilling av båtskyss fra Røssøy kontakt:

Steigen Sjøhus
Mobil:   +47 47 89 16 60
Epost:    post@steigen-ferie.no

Eller

Steigen Brygge
v/Bjorulf Ødegård
8289 Egeløya
Mobil:   +47 93 93 41 41
Epost:    steigenbrygge@gmail.com 

Skriv inn meldingen din her. Fyll ut skjemaet: