Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" 2018 Er som følger

Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" for 2018.

Leder:                                 Gudrun Hagalinsdottir
Nestleder/kasserer:             Agnar Hansen
Sekretær:                            Nils Barsch
Styremedlem:                      Rune Johansen
Styremedlem:                      Paul Barsch

Gudrun Hagalinsdottir

Lederl

Mobil 95938301

Agnar Hansen

Nestleder /kasserer


Mobil: 48006024

Nils Barsch

Sekretær:    Nils Barsch
47417846

Rune Johansen


Styremedlem

Mobil: 90 15 41 84

Paul Barch

Styremedlem


Mobil:
e-post:

Solveig Brennvik

Varamedlem
Mobil: 97532535
e-post:

Henrietta Hansen

Varamedlem

Mobil: 47290869
e-post: