Styret i "Venner av Flatøy fyr"

Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" 2016-2017 Er som følger

Clive Ardagh

Lederl

Mobil 91991167

Agnar Hansen

2.Leder


Mobil: 48006024

Nils Barsch

Styremedlem
47417846

Agnar Hansen

Kasserer


Mobil: 48006024

Marthe-Rita Kristiansen

Sekretær


Mobil: 97 68 63 04

Rune Johansen

Styremedlem


Mobil: 90 15 41 84

Solveig Brennvik

Varamedlem
Mobil: 97532535
e-post:

Henrietta Hansen

Varamedlem

Mobil: 47290869
e-post: